Oferta

Oferta

Rozpoczęcie i likwidacja działalności gospodarczej

Zapewniamy pomoc przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej.

W ramach usług związanych z pomocą przy rozpoczęciu i likwidacji działalności, proponujemy pomoc przy:

 • wyborze formy prawnej działalności,
 • wyborze optymalnej formy opodatkowania,
 • wypełnianiu druków rejestracyjnych – EDG, NIP, ZUS.

Ewidencja ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach prowadzenia Ewidencji Ryczałtu, proponujemy:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w Ewidencji Przychodu,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży – dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie obowiązkowych ewidencji,
 • ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,
 • przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego.

Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

W ramach prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zapewniamy:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencjonowanie dokumentów i zdarzeń gospodarczych w PKPiR,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie obowiązkowych ewidencji,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT),
 • ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego.

Księga Handlowa

Prowadzenie Księgi Handlowej.

W ramach prowadzenia Księgi Handlowej, proponujemy:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych i zdarzeń gospodarczych w Księdze Handlowej,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży – dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie obowiązkowych ewidencji,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,]
 • zamknięcie roku obrachunkowego,
 • sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego.

Karta Podatkowa

Prowadzenie Karty Podatkowej.

 • Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podmioty wyraźnie wymienione w ustawie. Dotyczy ona głównie działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej.
 • Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie Karty Podatkowej zwolnieni są od obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Zobowiązani są jedynie do prowadzenia książki ewidencji zatrudnienia.

Kadry i płace

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:

 • sporządzanie dokumentacji zatrudnienia (umowy o pracę, świadectwa pracy),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników – PIT-11 / PIT-8B.