Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

W ramach prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zapewniamy:
  • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • ewidencjonowanie dokumentów i zdarzeń gospodarczych w PKPiR,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • prowadzenie obowiązkowych ewidencji,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT),
  • ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,
  • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego.