Karta Podatkowa

Prowadzenie Karty Podatkowej.

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podmioty wyraźnie wymienione w ustawie. Dotyczy ona głównie działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie Karty Podatkowej zwolnieni są od obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Zobowiązani są jedynie do prowadzenia książki ewidencji zatrudnienia.