Kadry i płace

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:
  • sporządzanie dokumentacji zatrudnienia (umowy o pracę, świadectwa pracy),
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
  • sporządzanie listy płac,
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników - PIT-11 / PIT-8B.