Ewidencja ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach prowadzenia Ewidencji Ryczałtu, proponujemy:
  • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w Ewidencji Przychodu,
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży - dla celów podatku VAT,
  • prowadzenie obowiązkowych ewidencji,
  • ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,
  • przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS,
  • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego.