Oferta

Oferta usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe "VerSus" obejmuje usługi związane z pomocą udzielaną przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej. Zajmujemy się przede wszystkim bieżącym prowadzeniem ksiąg i ewidencji rachunkowo-księgowych małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Podstawowy zakres świadczonych przez nas usług obejmuje

W ramach zawartej umowy o świadczenie usług prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych, zapewniamy odbiór faktur i innych dokumentów bezpośrednio z siedziby Klienta.

Faktura VAT wystawiona przez Biuro stanowi dla Klienta koszt uzyskania przychodu.