Cennik

Księgi rachunkowe (pełna księgowość) Od 500,00 zł netto + 23 % VAT
Podatkowa księga przychodów i rozchodów Od 100,00 zł netto + 23 % VAT
Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT Od 30,00 zł netto + 23 % VAT 
Ewidencja przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego Od 90,00 zł netto + 23% VAT 
Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dla jednego pracownika 30,00 zł netto + 23% VAT 
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia bezpłatnie
Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych bezpłatnie
Przygotowanie deklaracji dla ZUS i ich przesyłu elektronicznego bezpłatnie
Dojazd do klienta po odbiór dokumentów bezpłatnie
Pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.) bezpłatnie
Pierwsza konsultacja w sprawie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, wyboru najkorzystniejszej metody opodatkowania itp. bezpłatnie
Opracowywanie wniosków kredytowych do uzgodnienia
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych do uzgodnienia

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie na celu określenie szacunkowego kosztu współpracy. Cena ostateczna ustalana jest zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem.